Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(5-chloro-1,2,3-thiadiazol-4-yl)methanol
857-179-0 926207-15-0 View details
1-[2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-amine
857-180-6 944904-54-5 View details
2-[3-(1-aminoethyl)phenoxy]-N-ethylacetamide
857-181-1 954279-37-9 View details
2-amino-2-methylbutanoic acid
857-182-7 595-39-1 View details
methyl 1-acetyl-2-oxo-3H-indole-6-carboxylate
857-183-2 676326-36-6 View details
methyl (3E)-1-acetyl-3-[methoxy(phenyl)methylidene]-2-oxoindole-6-carboxylate
857-184-8 1168152-07-5 View details
4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methylbenzamide
857-185-3 1242137-18-3 View details
4-(3-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-N-methylbenzamide
857-186-9 915087-16-0 View details
2-chloro-6-(2-methylpropoxy)pyrazine
857-189-5 1016508-48-7 View details
2-chloro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrazine
857-190-0 1016530-98-5 View details
3-amino-2-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}propan-1-ol
857-191-6 1019110-79-2 View details
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-amine
857-192-1 1021239-38-2 View details
1-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-ol
857-193-7 1034467-37-2 View details
2,4-dimethoxy-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
857-194-2 1044872-06-1 View details
tert-butyl 3-bromoazetidine-1-carboxylate
857-195-8 1064194-10-0 View details
1-[2-fluoro-6-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol
857-196-3 1156736-18-3 View details
4-chloro-2-ethynylpyrimidine
857-197-9 1196156-98-5 View details
6-tert-butyl 3-methyl 1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3,6-dicarboxylate
857-198-4 1206248-72-7 View details
6-chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
857-200-3 1207609-52-6 View details
1-[3-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-amine
857-201-9 1207846-38-5 View details
2-amino-1-(morpholin-4-yl)butan-1-one
857-202-4 1218569-50-6 View details
2-(3-aminopiperidin-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
857-204-5 1250071-50-1 View details
4-(1-aminoethyl)-3-fluorobenzonitrile
857-205-0 1270331-36-6 View details
1-[5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl]ethan-1-amine
857-206-6 1270420-10-4 View details
4-(1-aminoethyl)-2-methylbenzonitrile
857-207-1 1270420-24-0 View details
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
857-208-7 1314934-31-0 View details
5-chloropyridine-3-sulfonamide
857-209-2 1334148-60-5 View details
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-amine
857-210-8 1337018-61-7 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
857-211-3 1368585-20-9 View details
1-{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethan-1-amine hydrochloride
857-212-9 1373865-55-4 View details
2-chloro-7-methyl-1,3-benzoxazole
857-213-4 1378633-00-1 View details
5-formyl-N,N-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
857-215-5 1384427-81-9 View details
1-[3-(3-fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]ethan-1-amine hydrochloride
857-216-0 1394041-49-6 View details
(2R)-2-[(Carboxymethyl)amino]-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic Acid
857-217-6 907565-13-3 View details
ethyl 2-(3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
857-218-1 1427022-51-2 View details
1-[3-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
857-219-7 1431970-23-8 View details
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-methoxyazetidin-3-yl}acetic acid
857-220-2 1445951-15-4 View details
2-(1-methoxycyclobutyl)acetic acid
857-221-8 1445951-81-4 View details
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)-1,3,2-dioxaborolane
857-222-3 1450638-18-2 View details
2-(propan-2-yl)oxolane-3-carboxylic acid
857-223-9 1490063-59-6 View details
3-bromo-4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
857-224-4 1619993-43-9 View details
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol
857-226-5 1702395-73-0 View details
1-(oxolan-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
857-227-0 1783375-83-6 View details
sodium 2-(pyridin-2-yl)propanoate
857-228-6 1803598-27-7 View details
2,2-difluoro-2-(4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-yl)ethan-1-amine
857-229-1 1803606-46-3 View details
(2,2-dimethylcyclopentyl)hydrazine hydrochloride
857-230-7 1803608-86-7 View details
2-chloro-3-mercaptobenzonitrile
857-231-2 1824418-61-2 View details
2-(2,5-dimethyloxolan-3-yl)acetic acid
857-232-8 1858696-26-0 View details
3-bromopyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride
857-233-3 1909309-00-7 View details
2-tert-butyl 8-methyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-2,8-dicarboxylate
857-234-9 2028341-88-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1