Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
tert-butyl N-[4-(4-fluorooxan-4-yl)phenyl]carbamate
947-704-2 View details
1-(azetidin-3-yl)-4-(oxetan-3-yl)piperazine bis(trifluoroacetate)
947-705-8 View details
4-aminooxane-2-carboxylic acid hydrochloride
947-706-3 View details
(1,4-oxazepan-7-yl)methanol hydrochloride
947-707-9 View details
5-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
824-927-2 42783-64-2 View details
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 View details
Eucalptus dives, phellandrene
947-708-4 View details
Alcohols, C18-unsatd and ethoxylated C18-unsatd., phosphates (5 moles ethoxylation)
947-833-4 View details
4-mercapto-benzamide
824-928-8 59177-46-7 View details
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 View details
N,N-dimethyl-4-sulfanylbenzamide
824-929-3 62778-80-7 View details
2-methyl-1-benzofuran-7-carbaldehyde
824-930-9 89228-67-1 View details
4,6-dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
824-931-4 171178-48-6 View details
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
824-933-5 1017022-18-2 View details
imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
824-934-0 1018587-80-8 View details
tert-butyl N-[1-methyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]carbamate
824-935-6 1021735-84-1 View details
4-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
824-936-1 1174310-51-0 View details
8-chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]quinolin-2-amine
824-937-7 1258453-75-6 View details
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (10 moles ethoxylation)
947-820-3 View details
7-bromo-2,4,6-trichloro-8-fluoroquinazoline
824-938-2 1698028-11-3 View details
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 View details
1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethylcyclobutan-1-ol
824-939-8 1936323-56-6 View details
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 View details
6-methyloctanoic acid
824-940-3 504-99-4 View details
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 View details
N-(2-chloroethyl)aniline
824-941-9 935-06-8 View details
3-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
824-942-4 1003-35-6 View details
2-amino-N-(4-chlorophenyl)benzamide
824-944-5 4943-86-6 View details
4-bromo-2-methoxybenzoyl chloride
824-945-0 5213-16-1 View details
2-bromo-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
824-946-6 10531-42-7 View details
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 View details
2H,3H,5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-one
824-947-1 27182-43-0 View details
2-hydroxy-1-(morpholin-4-yl)ethan-1-one
824-948-7 51068-78-1 View details
3-amino-N-benzylbenzamide
824-949-2 54977-91-2 View details
8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
824-950-8 68739-11-7 View details
2-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-ol
824-951-3 74731-63-8 View details
3-ethynylquinoline
824-952-9 78593-40-5 View details
Phosphoric acid, hexadecyl esters, potassium salts with cetyl alcohol and isostearyl isostearate
947-751-9 View details
7-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)heptanoic acid
824-953-4 90267-85-9 View details
4-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-ol
824-955-5 93264-47-2 View details
1,2,5-dithiazepane
824-956-0 98354-47-3 View details
3-chloro-4-methyl-1H-pyrazole
824-957-6 134589-56-3 View details
(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-yl)methanol
824-958-1 157437-25-7 View details
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
824-959-7 161609-79-6 View details
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxybutanoic acid
824-960-2 172525-85-8 View details
5-methoxy-1H-pyrazole
824-961-8 215610-30-3 View details
Azelaic acid, calcium salt (1:1)
824-962-3 14488-58-5 View details
(2-fluoro-4,6-dimethylphenyl)methanol
824-963-9 252004-36-7 View details
5-cyclopentyl-1H-pyrazol-3-amine
824-964-4 264209-16-7 View details
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}acetic acid
824-966-5 313051-96-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1