Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
5-bromo-N-methylthiazole-2-carboxamide
824-881-3 1414958-87-4 View details
4-amino-1-butylcyclohexanol
824-882-9 1481016-31-2 View details
3-(4-fluorophenyl)-2-methylbutanoic acid
824-883-4 1490400-07-1 View details
(2R)-morpholine-2-carboxamide
824-885-5 1593553-12-8 View details
(1S,3R)-3-[(2S)-2-phenylpropanamido]cyclopentane-1-carboxylic acid
824-886-0 1824969-10-9 View details
4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoic acid
824-887-6 1894904-12-1 View details
3-(piperidin-2-yl)phenol hydrochloride
824-888-1 1896533-40-6 View details
(6-(2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy)pyridazin-3-yl)methanol
824-889-7 1913519-70-6 View details
(1R,3S)-3-[(2R)-2-phenylpropanamido]cyclopentane-1-carboxylic acid
824-890-2 1938289-59-8 View details
(1R,3S)-3-[(2S)-2-phenylpropanamido]cyclopentane-1-carboxylic acid
824-891-8 1939067-90-9 View details
(1S,3R)-3-[(2R)-2-phenylpropanamido]cyclopentane-1-carboxylic acid
824-892-3 2027106-02-9 View details
lithium 4-(5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)benzoate
824-893-9 2126161-99-5 View details
(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methanamine hydrochloride
947-693-4 View details
(3R)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methoxybutanoic acid
947-690-8 View details
(5-bromo-4-methylpyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
947-691-3 View details
7-bromo-5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
947-692-9 View details
2-hydroxy-6-methylbenzoic acid
824-894-4 567-61-3 View details
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
824-896-5 607-19-2 View details
8-hydroxynaphthalene-1-carboxylic acid
824-897-0 1769-88-6 View details
rac-(1R,2R)-2-(4-bromo-2-chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
947-695-5 View details
Molybdenum, bis(N,N-dibutylcarbamodithioato-κS,κS')dioxodi-μ-thioxodi-, stereoisomer
825-571-0 60428-79-7 View details
L-Valine, 3-methyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazide
824-898-6 1028634-77-6 View details
5-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
824-899-1 13771-75-0 View details
7-chloro-1H-1,3-benzodiazole
824-900-5 16931-35-4 View details
5-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
824-901-0 19278-82-1 View details
4-hydroxyoxane-4-carboxylic acid
824-902-6 50289-13-9 View details
4-amino-2-fluorobenzonitrile
824-903-1 53312-80-4 View details
1-[(bromomethyl)sulfanyl]ethan-1-one
824-904-7 54820-26-7 View details
4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanenitrile
824-905-2 55234-56-5 View details
4-chloro-6-methylquinazoline
824-906-8 58421-79-7 View details
2-(1-benzofuran-2-yl)acetic acid
824-907-3 62119-70-4 View details
octahydroindolizin-7-amine
824-908-9 80220-48-0 View details
2-[(propan-2-yl)amino]acetamide
824-909-4 85791-77-1 View details
4-amino-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
824-911-5 93073-14-4 View details
1-benzyl-6-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
824-912-0 173442-44-9 View details
4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)piperidine hydrochloride
824-913-6 280110-73-8 View details
2-[6-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetic acid
824-914-1 682802-82-0 View details
(2-bromophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
824-915-7 833459-47-5 View details
Phosphoric acid, C4 and C12-14(even numbered) alkyl esters
947-877-4 View details
3-bromo-6-chloropyridine-2-carbaldehyde
824-916-2 1060815-64-6 View details
2-(oxan-4-yl)butanoic acid
824-917-8 1195340-63-6 View details
2-[2-(oxan-4-yl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
824-918-3 1248694-60-1 View details
3-chloro-4-cyanobenzoic acid
824-919-9 1261685-26-0 View details
4-cyano-3,5-difluorobenzoic acid
824-920-4 1427084-20-5 View details
4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
824-922-5 1443278-79-2 View details
3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-3-yl}propanoic acid
824-923-0 1521114-14-6 View details
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
824-924-6 1632228-23-9 View details
3-cyclopentyl-2-fluoro-2-methylpropanoic acid
824-925-1 1780190-12-6 View details
tert-butyl 7-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
824-926-7 1823269-45-9 View details
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2