Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 10 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2-(4-bromo-3-fluorophenyl)pyrrolidine
824-838-9 1175528-91-2 View details
ethyl 5,6-dimethoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
824-839-4 1207537-68-5 View details
(4-chloro-2-fluorophenyl)thiourea
824-841-5 1249453-35-7 View details
(but-3-yn-1-yl)(methyl)amine hydrochloride
824-842-0 1258538-09-8 View details
tert-butyl 4-(3-hydroxyazetidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
824-843-6 1258640-55-9 View details
2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
824-844-1 1303968-07-1 View details
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
824-845-7 1342861-44-2 View details
methyl 3-oxo-3-(oxolan-3-yl)propanoate
824-846-2 1361235-92-8 View details
2-(dihexylcarbamoyl)acetic acid
824-847-8 1455080-10-0 View details
6-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
824-848-3 1461708-41-7 View details
2-(2-cyclohexylethoxy)benzaldehyde
824-849-9 1548017-44-2 View details
4-fluorocyclohexanecarbaldehyde
824-850-4 1554041-53-0 View details
3-fluorocyclohexanecarbaldehyde
824-852-5 1558372-86-3 View details
2-cyclopropylfuran-3-carboxylic acid
824-853-0 1803589-51-6 View details
rac-(1R,2R)-2-(3-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
824-854-6 2059908-45-9 View details
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 View details
Reaction products of Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5 dione with propane-1,2,diol
947-696-0 View details
17α-Acetoxy-6-chloro-15-hydroxy-2-oxapregna-4,6-diene-3,20-dione
824-855-1 124530-41-2 View details
Reaction mass of 2-hydroxy-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethan-1-amininium hydroxide and 2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium hydroxide
947-985-1 View details
(R)-(2-Iodo-1-methyl-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester, 95%
824-856-7 446060-78-2 View details
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
View details
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and camphene and p-mentha-1,3-diene
947-949-5 View details
6-bromobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
947-686-6 View details
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 View details
C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl bis(2-hydroxyethyl) amine oxide
825-356-1 2097729-23-0 View details
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 View details
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 View details
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 View details
4-methyl-2-[3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine hydrochloride
947-688-7 View details
methyl 4-chloro-6-methylnicotinate
View details
5-chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
947-689-2 View details
1,3-benzothiazol-2-yl(phenyl)methanamine
824-858-8 1629-68-1 View details
2-(2-(2-morpholinoethoxy)ethoxy)ethanol
824-859-3 7037-28-7 View details
2-hydroxy-3-sulfopropanoic acid
824-860-9 38769-05-0 View details
N-methyl-N-(propan-2-yl)propanamide
824-861-4 98430-07-0 View details
(1S)-2-chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol
824-863-5 126534-42-7 View details
7,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
824-864-0 52759-08-7 View details
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzoic acid
824-865-6 266369-49-7 View details
3-(2-fluorophenyl)pyrrolidine
824-866-1 885277-79-2 View details
4-amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide
824-867-7 910656-00-7 View details
(2S,5S)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
824-868-2 917615-20-4 View details
4-(piperidin-4-yl)pyrimidine
824-869-8 954220-47-4 View details
4-methyl-2-(2,5,6-trimethyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
824-870-3 1000931-44-1 View details
2,2-difluoro-2-(3-methylphenyl)acetic acid
824-871-9 1038247-17-4 View details
3-(cyclobutylmethoxy)benzaldehyde
824-872-4 1141780-07-5 View details
(1R)-1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride
824-874-5 1160756-75-1 View details
2-amino-1-(3-cyclopentyloxyphenyl)ethanol
824-875-0 1181576-31-7 View details
3-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
824-876-6 1186637-40-0 View details
tert-butyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridin-3-ylcarbamate
824-877-1 1253790-48-5 View details
4-(dimethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid
824-878-7 1342135-56-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2