Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 November 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoate
824-468-8 1094460-86-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
3-methyl-2-(pyridin-2-ylformamido)butanoic acid
824-469-3 1160854-50-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,6-dichlorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
824-470-9 1240528-65-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane-9-carboxylate
824-471-4 1251015-63-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(difluoromethyl)-5-iodo-1,3,4-thiadiazole
824-473-5 1344266-66-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-bromo-2-chloro-5-nitrobenzoate
824-474-0 1507488-40-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoate
824-475-6 1509132-39-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
sodium 2-amino-4-hydroxy-4-methylpentanoate
824-476-1 1803570-31-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
824-477-7 137-44-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(bromomethyl)-5-methylphenyl acetate
824-479-8 62358-68-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2R)-2-(2-fluorophenyl)oxirane
824-480-3 74248-65-0
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 2
GHS06 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2-(3-methoxyprop-1-en-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
824-481-9 165904-29-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(6-chloro-pyrimidin-4-yl)-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-amine
824-482-4 714962-04-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-bromophenoxy)-5-chloropyridine
824-484-5 1016769-83-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
(4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal
947-579-4 1449104-34-0
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(5E)-3,5-dimethyloct-5-en-4-ol
947-581-5 2209852-19-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
(S)-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
824-485-0 569660-89-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoate
824-486-6 1163287-01-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-Amino-5-methylpyridin-3-ol
824-487-1 193746-18-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
824-488-7 1805523-88-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
824-489-2 77279-89-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of phenol (EC # 203-632-7) and 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(S,S)-1-ethyl-2-(benzyloxy)propyl]-1-tert-butoxycarbonylsemicarbazide (EC # 917-392-2)
947-583-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1C
Acute Tox. 3
Muta. 2
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Fluroxypyr-2-methoxy
824-490-8 35622-80-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amide and Derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Amine compounds
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Sulphur compounds
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Organic acids and derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C7-C8, isoalkanes, <2% aromatics
947-588-3
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
Reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]benzoyloxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]oxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and diallyl terephthalate
947-863-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonic acids
701-247-3
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
824-491-3 19868-88-3
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-phenylpyrazolidine-3,5-dione
824-492-9 19933-22-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2,6-dimethylphenylamino)-propan-2-ol
824-493-4 50563-68-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2-chloro-3-methylphenyl)methanol
824-495-5 61563-27-7
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-phthalazinecarboxamide
824-496-0 170940-78-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-N-ethyl-2-fluorobenzamide
824-497-6 1016887-98-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
824-498-1 1025127-32-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-[2-(1-hydroxyethyl)phenyl]propanamide
824-500-0 1156642-43-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alkanes, C15-19-branched and linear
824-499-7 1437281-01-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
5-(acetamidomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
824-501-6 1365939-89-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
5-(acetylamino-methyl)-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
824-502-1 1365961-31-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(oxolan-3-yl)propanoic acid
824-503-7 1404754-54-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,6-dichloro-5-(2-chlorophenyl)-2-(2-methylcyclopropyl)pyrimidine
824-504-2 1504525-40-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 3-aminooxetane-3-carboxylate
824-505-8 1507113-65-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-amino-2-chloro-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
824-506-3 1823452-44-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-cyclopentyl-3-ethyl-1,2,4-oxadiazole
824-507-9 1865239-83-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(1E,3E)-4-[6-(methylamino)pyridin-3-yl]buta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-6-ol dihydrochloride
947-590-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-hydrazinyl-3-methylbutan-1-ol hydrochloride
947-592-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[ethoxy(hydroxy)methylidene]-1-methyl-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-4-one
947-593-0
Acute Tox. 5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1