Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,3,3-trifluoro-1-phenylprop-2-en-1-ol
824-281-1 2338-85-4 View details
ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
824-282-7 5396-14-5 View details
methyl 2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
824-285-3 6506-30-5 View details
(4aR,7R,8R,8aS)-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6,7,8-triol
824-286-9 97232-16-1 View details
4-benzyl-1,3-thiazol-2-amine
824-287-4 7496-56-2 View details
quinoxaline-6-carbonitrile
824-289-5 23088-24-6 View details
2-(chloromethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one
824-290-0 40838-34-4 View details
2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
824-291-6 52206-06-1 View details
3-chloro-2,6-difluoropyridine
824-292-1 52208-56-7 View details
3-(trifluoromethyl)adamantane-1-carboxylic acid
824-293-7 53343-18-3 View details
8-(bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
824-294-2 74286-87-6 View details
N-(3-aminopropyl)hydroxylamine dihydrochloride
824-295-8 84627-32-7 View details
4-chloro-3-methyl-1,2-thiazol-5-amine
824-296-3 96841-04-2 View details
2,7-dichloro-3,8-dimethylquinoline
824-297-9 108097-00-3 View details
1-tert-butyl 3-methyl 1,2,5,6-tetrahydropyridine-1,3-dicarboxylate
824-298-4 125097-83-8 View details
methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
824-300-3 141109-17-3 View details
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-one
824-301-9 165686-41-9 View details
2-[6-(cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]-benzoic acid
947-544-3 View details
2-chloro-5-fluoro-3,8-dimethylquinoline
824-302-4 175204-94-1 View details
ethyl 2-bromo-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
824-304-5 175217-21-7 View details
2-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}pyrrolidine
824-305-0 204580-48-3 View details
2-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
824-306-6 254895-42-6 View details
3,6-dichloropyridin-2-amine
824-307-1 313535-01-2 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2,3-dihydro-1H-indole-5-carboxylic acid
824-308-7 339007-88-4 View details
methyl 4-(furan-2-yl)-2,4-dioxobutanoate
824-309-2 374063-90-8 View details
6-ethenylquinoline
824-310-8 651025-06-8 View details
2-amino-4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenol
824-311-3 726151-75-3 View details
1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1R,2R)-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl)thiourea
824-312-9 834917-24-7 View details
methyl 2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylate
824-313-4 851075-63-3 View details
(2-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
824-315-5 851773-43-8 View details
[2-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]methanamine
824-316-0 851773-48-3 View details
5-bromo-2-methylbenzamide
824-317-6 854633-21-9 View details
2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
824-318-1 875163-03-4 View details
1-methyl-3-[4-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]urea
947-545-9 View details
4-chloro-1-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-pyrazol-3-amine
824-319-7 895929-20-1 View details
tert-butyl 4-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
824-320-2 952182-04-6 View details
Reaction mass of [1-{[(1S,2R)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride] and [1-{[(1R,2S)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride]
947-546-4 View details
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2R)-1-(dimethylamino)-3-methylbutan-2-yl]thiourea
824-321-8 1048692-61-0 View details
4,4,4-trifluoro-2-phenylbutanoic acid
824-322-3 1073477-18-5 View details
2,4-dichloro-6-(6'-bromo-2'-pyridyl)pyrimidine
824-323-9 1185306-26-6 View details
methyl 4-bromo-6-chloropyridine-2-carboxylate
824-324-4 1206249-86-6 View details
methyl 6-bromo-2-methylpyridine-3-carboxylate
824-326-5 1227562-32-4 View details
2-chloro-1-(2-chloro-thiazol-5-yl)-ethanone
824-327-0 1263378-88-6 View details
5-bromo-N,2-dimethylbenzamide
824-328-6 1290634-39-7 View details
Reaction products of tetradecan-1-ol and L-(+)-lactic acid
947-847-0 View details
4-bromo-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
824-330-7 1376333-10-6 View details
4-chloro-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
824-331-2 1431964-91-8 View details
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
824-332-8 1432030-30-2 View details
4-(4-bromothiophen-2-yl)-2,6-dichloropyrimidine
824-333-3 1467839-29-7 View details
4-(2-bromophenyl)-2,6-dichloropyrimidine
824-334-9 1493045-03-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2