Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 06 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
4-chloro-3-methyl-1,2-thiazol-5-amine
824-296-3 96841-04-2 View details
2,7-dichloro-3,8-dimethylquinoline
824-297-9 108097-00-3 View details
1-tert-butyl 3-methyl 1,2,5,6-tetrahydropyridine-1,3-dicarboxylate
824-298-4 125097-83-8 View details
methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
824-300-3 141109-17-3 View details
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-one
824-301-9 165686-41-9 View details
2-[6-(cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]-benzoic acid
947-544-3 View details
2-chloro-5-fluoro-3,8-dimethylquinoline
824-302-4 175204-94-1 View details
ethyl 2-bromo-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
824-304-5 175217-21-7 View details
2-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}pyrrolidine
824-305-0 204580-48-3 View details
2-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
824-306-6 254895-42-6 View details
3,6-dichloropyridin-2-amine
824-307-1 313535-01-2 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2,3-dihydro-1H-indole-5-carboxylic acid
824-308-7 339007-88-4 View details
methyl 4-(furan-2-yl)-2,4-dioxobutanoate
824-309-2 374063-90-8 View details
6-ethenylquinoline
824-310-8 651025-06-8 View details
2-amino-4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenol
824-311-3 726151-75-3 View details
1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1R,2R)-2-(dimethylamino)-1,2-diphenylethyl)thiourea
824-312-9 834917-24-7 View details
methyl 2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylate
824-313-4 851075-63-3 View details
(2-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
824-315-5 851773-43-8 View details
[2-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]methanamine
824-316-0 851773-48-3 View details
5-bromo-2-methylbenzamide
824-317-6 854633-21-9 View details
2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
824-318-1 875163-03-4 View details
1-methyl-3-[4-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]urea
947-545-9 View details
4-chloro-1-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-pyrazol-3-amine
824-319-7 895929-20-1 View details
tert-butyl 4-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
824-320-2 952182-04-6 View details
Reaction mass of [1-{[(1S,2R)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride] and [1-{[(1R,2S)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride]
947-546-4 View details
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2R)-1-(dimethylamino)-3-methylbutan-2-yl]thiourea
824-321-8 1048692-61-0 View details
4,4,4-trifluoro-2-phenylbutanoic acid
824-322-3 1073477-18-5 View details
2,4-dichloro-6-(6'-bromo-2'-pyridyl)pyrimidine
824-323-9 1185306-26-6 View details
methyl 4-bromo-6-chloropyridine-2-carboxylate
824-324-4 1206249-86-6 View details
methyl 6-bromo-2-methylpyridine-3-carboxylate
824-326-5 1227562-32-4 View details
2-chloro-1-(2-chloro-thiazol-5-yl)-ethanone
824-327-0 1263378-88-6 View details
5-bromo-N,2-dimethylbenzamide
824-328-6 1290634-39-7 View details
Reaction products of tetradecan-1-ol and L-(+)-lactic acid
947-847-0 View details
4-bromo-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
824-330-7 1376333-10-6 View details
4-chloro-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
824-331-2 1431964-91-8 View details
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
824-332-8 1432030-30-2 View details
4-(4-bromothiophen-2-yl)-2,6-dichloropyrimidine
824-333-3 1467839-29-7 View details
4-(2-bromophenyl)-2,6-dichloropyrimidine
824-334-9 1493045-03-6 View details
4-(3-bromo-4-fluorophenyl)-2,6-dichloropyrimidine
824-335-4 1494714-54-3 View details
4-(5-bromopyridin-3-yl)-2,6-dichloropyrimidine
824-337-5 2024646-57-7 View details
4-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
824-338-0 2059941-40-9 View details
5-bromo-2-(bromodifluoromethyl)pyridine
824-339-6 2091049-56-6 View details
Ent-(14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan
824-340-1 1453167-99-1 View details
Reaction mass of 2,2'-but-2-ynylenedioxydiethanol and 2-(2-((4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-yl)oxy)ethoxy)ethan-1-ol and 4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-ol
947-549-0 View details
(S)-2-(5-Oxo-3-propyl-1,2-dihydropyrrol-1-yl) butyramide
824-341-7 357338-13-7 View details
3-methylquinoline-4-sulfonyl fluoride
947-550-6 View details
1-[2-(chloromethyl)phenyl]-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
947-551-1 View details
dilithium 5-(1-carboxy-1-methylethyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
947-552-7 View details
2-{8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl}ethan-1-ol hydrochloride
947-553-2 View details
4-bromomethanesulfonylmorpholine
824-342-2 22457-12-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2