Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
824-091-9 1227513-97-4 View details
(S)-tert-butyl piperidine-3-carboxylate
824-092-4 1307815-43-5 View details
5-(2-aminoethyl)-4-cyclopropyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol hydrochloride
824-094-5 1308650-33-0 View details
5-amino-3-bromo-1H-pyrazole-4-carbonitrile
824-095-0 1384973-12-9 View details
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-hydroxypiperidine-3-carboxylic acid
824-096-6 1396555-79-5 View details
1-methyl-3-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
824-097-1 1431966-20-9 View details
N-[1-(2-bromoacetyl)cyclopentyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
824-098-7 1564568-43-9 View details
3-thia-9-azaspiro[5.5]undecane 3,3-dioxide hydrochloride
824-099-2 1803582-31-1 View details
4-(difluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
824-100-6 1891208-44-8 View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000502868
View details
chloro(chloromethanesulfonyl)methane
824-101-1 37557-97-4 View details
3-(methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
824-102-7 117860-55-6 View details
6-chloro-3,4-dimethylpyridazine
824-103-2 873397-60-5 View details
tert-butyl 3-(2-bromoethoxy)propanoate
824-104-8 1393330-36-3 View details
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
824-105-3 1423057-36-6 View details
1-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
947-496-3 View details
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (1-2:1)
701-237-9 View details
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (2-3:1)
701-238-4 View details
HC, C10, aromatics, <1% naphtalene
824-107-4 1189173-42-9 View details
CP Methox.PPG MA & Methacroylcholine Cl~
824-109-5 109180-56-5 View details
(2-chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
947-498-4 View details
1-tert-butyl 3-ethyl 4-oxoazepane-1,3-dicarboxylate
824-110-0 98977-37-8 View details
ethyl 4-chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
824-111-6 101667-98-5 View details
2,1,3-benzothiadiazol-5-amine
824-117-9 874-37-3 View details
(pyrimidin-2-yl)methanol
824-123-1 42839-09-8 View details
methyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylate hydrochloride
824-124-7 220247-69-8 View details
[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]hydrazine hydrochloride
824-125-2 462059-71-8 View details
(4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
824-126-8 932742-87-5 View details
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
824-127-3 1142927-05-6 View details
2H,3H,4H-pyrano[2,3-b]pyridin-4-one
824-128-9 1196153-27-1 View details
2-bromo-6-cyclopropoxypyridine
824-129-4 1209458-63-8 View details
(3S)-N,N-dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
824-131-5 1315593-37-3 View details
1-bromo-2-cyclopropyl-4-fluorobenzene
824-132-0 1353853-80-1 View details
3,5-dimethoxy-N-methylaniline hydrochloride
824-133-6 1797132-05-8 View details
tert-butyl 4-((4-hydroxypiperidin-1-yl)methyl)piperidine-1-carboxylate
824-135-7 1823250-58-3 View details
methyl 1H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
947-501-9 View details
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetamido)hexanoic acid
947-502-4 View details
5-(chloromethyl)-3-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
824-136-2 711-85-3 View details
3,4-diaminobenzene-1-sulfonamide
824-137-8 2360-20-5 View details
1-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
824-138-3 6970-72-5 View details
2,5-dimethylbenzoyl chloride
824-139-9 22328-43-4 View details
3-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride
824-140-4 23905-46-6 View details
3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
824-142-5 24070-68-6 View details
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
824-143-0 28466-21-9 View details
1-(2-chloroethyl)cyclohexan-1-ol
824-144-6 40894-07-3 View details
8-fluoro-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
824-145-1 41266-63-1 View details
2-fluorobenzoyl isothiocyanate
824-147-2 73945-65-0 View details
2-(1,1-dimethoxyethyl)-pyridine
824-148-8 81454-23-1 View details
1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
824-149-3 89179-62-4 View details
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
824-150-9 107903-33-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2