Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 07 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
6-chloro-3,4-dimethylpyridazine
824-103-2 873397-60-5 View details
tert-butyl 3-(2-bromoethoxy)propanoate
824-104-8 1393330-36-3 View details
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
824-105-3 1423057-36-6 View details
1-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
947-496-3 View details
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (1-2:1)
701-237-9 View details
Sodium salts of (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid (2-3:1)
701-238-4 View details
HC, C10, aromatics, <1% naphtalene
824-107-4 1189173-42-9 View details
CP Methox.PPG MA & Methacroylcholine Cl~
824-109-5 109180-56-5 View details
(2-chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
947-498-4 View details
1-tert-butyl 3-ethyl 4-oxoazepane-1,3-dicarboxylate
824-110-0 98977-37-8 View details
ethyl 4-chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
824-111-6 101667-98-5 View details
2,1,3-benzothiadiazol-5-amine
824-117-9 874-37-3 View details
(pyrimidin-2-yl)methanol
824-123-1 42839-09-8 View details
methyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylate hydrochloride
824-124-7 220247-69-8 View details
[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]hydrazine hydrochloride
824-125-2 462059-71-8 View details
(4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
824-126-8 932742-87-5 View details
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
824-127-3 1142927-05-6 View details
2H,3H,4H-pyrano[2,3-b]pyridin-4-one
824-128-9 1196153-27-1 View details
2-bromo-6-cyclopropoxypyridine
824-129-4 1209458-63-8 View details
(3S)-N,N-dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
824-131-5 1315593-37-3 View details
1-bromo-2-cyclopropyl-4-fluorobenzene
824-132-0 1353853-80-1 View details
3,5-dimethoxy-N-methylaniline hydrochloride
824-133-6 1797132-05-8 View details
tert-butyl 4-((4-hydroxypiperidin-1-yl)methyl)piperidine-1-carboxylate
824-135-7 1823250-58-3 View details
methyl 1H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
947-501-9 View details
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetamido)hexanoic acid
947-502-4 View details
5-(chloromethyl)-3-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
824-136-2 711-85-3 View details
3,4-diaminobenzene-1-sulfonamide
824-137-8 2360-20-5 View details
1-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
824-138-3 6970-72-5 View details
2,5-dimethylbenzoyl chloride
824-139-9 22328-43-4 View details
3-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride
824-140-4 23905-46-6 View details
3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
824-142-5 24070-68-6 View details
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
824-143-0 28466-21-9 View details
1-(2-chloroethyl)cyclohexan-1-ol
824-144-6 40894-07-3 View details
8-fluoro-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
824-145-1 41266-63-1 View details
2-fluorobenzoyl isothiocyanate
824-147-2 73945-65-0 View details
2-(1,1-dimethoxyethyl)-pyridine
824-148-8 81454-23-1 View details
1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
824-149-3 89179-62-4 View details
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
824-150-9 107903-33-3 View details
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
824-151-4 197367-87-6 View details
2-bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
824-153-5 220453-60-1 View details
4-methyloxan-4-amine hydrochloride
824-154-0 851389-38-3 View details
6-cyanopyridine-3-sulfonyl chloride
824-155-6 928139-31-5 View details
2-(2-bromoethyl)oxolane
824-156-1 1050493-67-8 View details
3-(chloromethyl)-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine
824-157-7 1247119-70-5 View details
2-(1-methylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
824-158-2 1286628-31-6 View details
1-azabicyclo[2.2.1]heptan-4-amine dihydrochloride
824-159-8 1338705-69-3 View details
7-bromo-1-benzofuran-3-carboxylic acid
824-160-3 1374574-88-5 View details
4-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
824-161-9 1384427-36-4 View details
5-bromo-4-methylpyridine-2-thiol
824-162-4 1403579-62-3 View details
1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
824-164-5 1448694-48-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1