Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 12 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
ethoxysulfuron (ISO)
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea
603-166-8 126801-58-9 016-082-00-6 View details
acibenzolar-S-methyl
benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester
420-050-0 135158-54-2 016-083-00-1 View details
prosulfuron (ISO)
1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
619-000-2 94125-34-5 016-084-00-7 View details
flazasulfuron (ISO)
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea
600-514-0 104040-78-0 016-085-00-2 View details
tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
402-590-9 109125-56-6 016-086-00-8 View details
reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
propylene carbonate
403-490-8 104558-95-4 016-087-00-3 View details
4-(bis(4-(diethylamino)phenyl)methyl)benzene-1,2-dimethanesulfonic acid
407-280-7 71297-11-5 016-088-00-9 View details
reaction mass of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene
413-840-1 121870-66-4 016-089-00-4 View details
4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide
415-040-8 14653-91-9 016-090-00-X View details
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 016-091-00-5 View details
reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 170016-25-8 016-092-00-0 View details
reaction mass of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)
4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) (2:1)
414-770-4 140698-96-0 016-093-00-6 View details
sulfur
231-722-6 7704-34-9 016-094-00-1 View details
reaction mass of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2)
Reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:3)
417-980-4 157321-59-0 016-095-00-7 View details
thifensulfuron-methyl (ISO); methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate
616-673-4 79277-27-3 016-096-00-2 View details
1-amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
434-480-1 32047-53-3 016-097-00-8 View details
chlorine
231-959-5 7782-50-5 017-001-00-7 View details
hydrogen chloride
231-595-7 7647-01-0 017-002-00-2 View details
hydrochloric acid ... %
231-595-7 7647-01-0 017-002-01-X View details
barium chlorate 236-760-7 13477-00-4 017-003-00-8 View details
potassium chlorate 223-289-7 3811-04-9 017-004-00-3 View details
sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 017-005-00-9 View details
perchloric acid ... %
231-512-4 7601-90-3 017-006-00-4 View details
barium perchlorate
236-710-4 13465-95-7 017-007-00-X View details
potassium perchlorate
231-912-9 7778-74-7 017-008-00-5 View details
ammonium perchlorate
[containing ≥ 80 % of 0-30 µm particles]
232-235-1 7790-98-9 017-009-00-0 View details
sodium perchlorate
231-511-9 7601-89-0 017-010-00-6 View details
sodium hypochlorite, solution ... % Cl active
231-668-3 7681-52-9 017-011-00-1 View details
calcium hypochlorite
231-908-7 7778-54-3 017-012-00-7 View details
calcium chloride
233-140-8 10043-52-4 017-013-00-2 View details
ammonium chloride
235-186-4 12125-02-9 017-014-00-8 View details
(2-(aminomethyl)phenyl)acetylchloride hydrochloride
417-410-4 61807-67-8 017-015-00-3 View details
methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 017-016-00-9 View details
(Z)-13-docosenyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-ammonium-chloride
426-210-6 120086-58-0 017-017-00-4 View details
N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride
405-660-7 017-018-00-X View details
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
415-110-8 54417-53-7 017-019-00-5 View details
ethyl propoxy aluminium chloride
421-790-7 13014-29-4 017-020-00-0 View details
behenamidopropyl-dimethyl-(dihydroxypropyl) ammonium chloride
423-420-1 136920-10-0 017-021-00-6 View details
[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C6-18)-alkyl] trichlorides
425-520-9 197179-61-6 017-023-00-7 View details
chlorine dioxide
233-162-8 10049-04-4 017-026-00-3 View details
chlorine dioxide … %
233-162-8 10049-04-4 017-026-01-0 View details
potassium
231-119-8 7440-09-7 019-001-00-2 View details
potassium hydroxide
caustic potash
215-181-3 1310-58-3 019-002-00-8 View details
potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate
246-376-1 24634-61-5 019-003-00-3 View details
calcium
231-179-5 7440-70-2 020-001-00-X View details
calcium cyanide
209-740-0 592-01-8 020-002-00-5 View details
reaction mass of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide
tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide
poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]
420-470-4 020-003-00-0 View details
titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 022-001-00-5 View details
titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 022-002-00-0 View details
bis(η5-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium
412-000-1 125051-32-3 022-003-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2