Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 February 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
pirimiphos-methyl (ISO)
O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate
249-528-5 29232-93-7 015-134-00-5 View details
profenofos (ISO)
O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate
255-255-2 41198-08-7 015-135-00-0 View details
trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate
isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate
propetamphos (ISO)
250-517-2 31218-83-4 015-136-00-6 View details
pyrazophos (ISO)
O,O-diethyl O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate
236-656-1 13457-18-6 015-137-00-1 View details
quinalphos (ISO)
O,O-diethyl-O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate
237-031-6 13593-03-8 015-138-00-7 View details
terbufos (ISO)
S-tert-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate
235-963-8 13071-79-9 015-139-00-2 View details
triazophos (ISO)
O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate
245-986-5 24017-47-8 015-140-00-8 View details
ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate, mixed isomers
400-520-1 015-141-00-3 View details
butyl (dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy))titanium (trialkyloxy)titanium phosphate
401-100-0 109037-78-7 015-142-00-9 View details
reaction mass of 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloroethylphosphonate, mixture reaction mass of isomers and 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloropropylphosphonate, reaction mass of isomers
401-740-0 015-143-00-4 View details
reaction mass of pentyl methylphosphinate and 2-methylbutyl methylphosphinate
402-090-0 87025-52-3 015-144-00-X View details
reaction mass of copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate and copper(I) O-isopropyl O-(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate and copper(I) O,O-bis(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate
401-520-4 015-145-00-5 View details
S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate
401-850-9 255881-94-8 015-146-00-0 View details
reaction mass of C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate and dinonyl sulphide (or disulphide)
400-930-0 015-147-00-6 View details
2-(diphosphonomethyl)succinic acid
403-070-4 51395-42-7 015-148-00-1 View details
reaction mass of: hexyldioctylphosphineoxide
dihexyloctylphosphineoxide
trioctylphosphineoxide
403-470-9 015-149-00-7 View details
(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
404-940-6 86608-70-0 015-150-00-2 View details
tris(isopropyl/tert-butylphenyl) phosphate
405-010-2 015-151-00-8 View details
dioxabenzofos (ISO)
2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulphide
223-292-3 3811-49-2 015-152-00-3 View details
isazofos (ISO)
O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate
255-863-8 42509-80-8 015-153-00-9 View details
ethephon
2-chloroethylphosphonic acid
240-718-3 16672-87-0 015-154-00-4 View details
glufosinate ammonium (ISO)
ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
278-636-5 77182-82-2 015-155-00-X View details
methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
methacrifos (ISO)
methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
250-366-2 30864-28-9 015-156-00-5 View details
phosphorous acid
233-663-1 10294-56-1 015-157-00-0 View details
phosphonic acid
237-066-7 13598-36-2 015-157-00-0 View details
(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)
402-340-9 32760-80-8 015-158-00-6 View details
hydroxyphosphonoacetic acid
405-710-8 23783-26-8 015-159-00-1 View details
vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 015-160-00-7 View details
divanadyl pyrophosphate
407-130-0 65232-89-5 015-161-00-2 View details
vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped
407-350-7 93280-40-1 015-162-00-8 View details
bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide
412-010-6 145052-34-2 015-163-00-3 View details
calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate
400-480-5 36669-85-9 015-164-00-9 View details
reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 74227-35-3 015-165-00-4 View details
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 015-166-00-X View details
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 015-167-00-5 View details
fosthiazate (ISO)
(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate
619-377-3 98886-44-3 015-168-00-0 View details
tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 015-169-00-6 View details
reaction mass of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate
407-490-9 015-170-00-1 View details
O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate
406-940-1 126019-82-7 015-171-00-7 View details
reaction mass of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 015-172-00-2 View details
methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate
414-080-3 117291-73-3 015-173-00-8 View details
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 015-174-00-3 View details
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 015-175-00-9 View details
P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine
413-430-2 116163-96-3 015-176-00-4 View details
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
412-170-7 83623-61-4 015-177-00-X View details
(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate
418-570-8 25383-07-7 015-178-00-5 View details
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 015-179-00-0 View details
[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt
415-820-8 137590-32-0 015-180-00-6 View details
phosphine
232-260-8 7803-51-2 015-181-00-1 View details
tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)
430-630-5 10596-22-2 015-182-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1