Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Databáze seznamu klasifikací a označení

Databáze seznamu klasifikací a označení

Tato databáze obsahuje informace o klasifikaci a označování oznámených a registrovaných látek, které poskytli jejich výrobci a dovozci. Zahrnuje také seznam harmonizovaných klasifikací. Databáze je pravidelně doplňována o nová a aktualizovaná oznámení. Aktualizovaná oznámení však nelze speciálně označit, protože oznámení, která jsou klasifikována stejným způsobem, jsou za účelem lepšího zobrazení seskupena.

Klasifikace vycházející ze společných předložení v rámci registračního procesu podle nařízení REACH jsou označena odpovídajícím způsobem. Více informací o těchto látkách naleznete v databázi registrovaných látek.

Upozorňujeme, že některé informace o seznamu klasifikací a označení mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 February 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]benzaldehyde
827-005-8 26116-47-2 View details
1-cyano-1-methylethane-1-sulfonyl chloride
827-006-3 27869-08-5 View details
3-(1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine dihydrochloride
827-007-9 60951-23-7 View details
2-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
827-008-4 64520-50-9 View details
5-(chloromethyl)-3-ethyl-1,2-oxazole
827-010-5 64988-69-8 View details
[2-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]methanol
827-011-0 73051-88-4 View details
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
827-012-6 74733-25-8 View details
1H-indazol-4-ol
827-013-1 81382-45-8 View details
1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
827-014-7 99984-70-0 View details
(2S)-2-aminopentanamide hydrochloride
827-015-2 101925-47-7 View details
6-bromo-2-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
827-016-8 102393-83-9 View details
[2-(dimethylamino)pyridin-3-yl]methanol
827-017-3 104524-65-4 View details
2-(1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
827-018-9 118054-57-2 View details
3-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid
827-019-4 122665-96-7 View details
(2R)-1-aminobutan-2-ol
827-021-5 135503-09-2 View details
5-(aminomethyl)-2-methoxybenzonitrile
827-022-0 169045-13-0 View details
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylbutanoic acid
827-023-6 388072-71-7 View details
2-amino-N-methoxy-N-methylacetamide hydrochloride
827-024-1 581063-34-5 View details
1-(3-bromophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
827-025-7 597563-15-0 View details
(2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
827-026-2 859485-91-9 View details
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
827-027-8 1222174-93-7 View details
2-amino-3-(oxolan-3-yl)propanoic acid
827-028-3 1248703-88-9 View details
1-(2,4-difluorophenyl)-N-ethylpropan-2-amine
827-029-9 1249226-76-3 View details
2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
827-030-4 1311315-81-7 View details
1-(2-bromopropyl)-2,4-difluorobenzene
827-032-5 1511523-23-1 View details
2-amino-5-(2-fluoroethoxy)phenol
827-033-0 1699753-43-9 View details
5-cyclopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
827-034-6 1701968-49-1 View details
4-(2-bromoethyl)-1H-pyrazole hydrobromide
827-035-1 1803601-03-7 View details
4-fluoropyridin-3-amine hydrochloride
827-036-7 1803603-50-0 View details
3-(1H-pyrazol-3-yl)propan-1-amine dihydrochloride
827-037-2 1803605-43-7 View details
3-(4-bromophenyl)azetidin-3-ol hydrochloride
827-038-8 1989671-90-0 View details
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate dihydrochloride
827-039-3 2126162-88-5 View details
5-Methanesulfonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
827-040-9 367501-41-5 View details
3-Methyl-6-nitrocoumarin
827-041-4 95532-74-4 View details
7-Hydroxy-4-(3-pyridyl)coumarin
827-043-5 109512-76-7 View details
[No public or meaningful name is available]
View details
3-[(1R,2R)-3-(Dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]phenol maleate
827-044-0 1356394-87-0 View details
[No public or meaningful name is available]
View details
5-amino-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid dihydrochloride
948-315-0 View details
1-chloroethyl cyclohexanecarboxylate
827-046-1 58304-47-5 View details
ethyl 3-(4-methoxyphenyl)butanoate
827-047-7 61292-83-9 View details
ethyl 2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetate
827-048-2 62741-60-0 View details
2-amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
827-049-8 105381-95-1 View details
ethyl 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-acetate
827-050-3 170856-55-0 View details
5-fluoroquinoline-8-carboxylic acid
827-051-9 926252-31-5 View details
2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
827-052-4 1279819-13-4 View details
5-bromo-7-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-ol
827-054-5 1465873-61-3 View details
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
827-055-0 1782024-67-2 View details
tert-butyl 8-fluoro-6-(trifluoromethanesulfonyloxy)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
827-056-6 1868105-64-9 View details
4-(2-bromo-3-fluorophenyl)-1,2-dimethyl-1H-pyrrole
948-316-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1