Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Příloha III – seznam

Příloha III – seznam

Agentura ECHA sestavila seznam látek, které pravděpodobně splňují kritéria přílohy III nařízení REACH. Cílem je pomoci žadatelům o registraci při stanovení, zda jsou pro jejich látky vyžadovány informace, na které se vztahují snížené minimální požadavky, nebo úplné informace podle přílohy VII.

Seznam byl vypracován za použití veřejně dostupných databází s experimentálními údaji a za použití výsledků modelu (Q)SAR. Údaje týkající se nebezpečných toxikologických nebo ekotoxikologických vlastností společně s informacemi o použití a dalšími důležitými dostupnými informacemi se musí porovnat s kritérii uvedenými v příloze III.

Skutečnost, že látka není uvedena na tomto seznamu nemusí znamenat, že kritéria přílohy III nejsou splněna. Stejně tak pokud je látka uvedena na tomto seznamu, žadatel o registraci může i nadále využít snížených požadavků na informace, je-li to odůvodněno.

Vezměte prosím na vědomí, že seznam neslouží jako nástroj pro klasifikaci, ale poukazuje pouze na látky, které by mohly vzbuzovat obavy. Například, pokud je látka označena jako „Suspected mutagen" (Potenciální mutagen), neznamená to, že ji agentura ECHA považuje za klasifikovaný mutagen. Je třeba zvážit veškeré důkazy, než se dospěje k závěru, že je nutné látku klasifikovat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 května 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
266-767-0
67601-05-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-001-4
10486-12-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-873-4
65687-00-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
250-812-6
31798-12-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-531-5
50306-03-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
256-533-6
50310-85-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
280-890-7
83803-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-725-3
27912-14-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-221-6
32793-87-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-132-8
36622-28-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
604-513-6
14618-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-354-7
464-48-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-018-1
52580-60-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-072-9
62708-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-899-7
3371-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-320-6
102518-79-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
228-505-3
6284-35-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-596-1
4951-48-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-081-6
125-58-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-687-0
33817-09-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-892-0
14818-98-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
278-295-2
75703-13-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
238-891-5
14818-97-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
245-710-3
23519-20-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
228-065-2
6106-46-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-193-5
515-00-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-011-9
25465-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-246-6
6192-98-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
205-695-6
147-71-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-679-9
105812-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-962-7
110429-35-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
301-345-2
94006-09-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-668-5
39878-87-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
695-026-8
114899-77-3
Suspected mutagen
Details
612-164-6
6152-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
225-894-1
5137-46-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
206-505-4
350-57-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-654-3
681-49-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-310-7
27193-28-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-842-0
17898-71-4
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
242-419-3
18547-93-8
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
278-639-1
77203-01-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-977-9
56065-37-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-123-0
94158-51-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-369-0
56762-23-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-757-5
85895-82-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-035-6
1074-11-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-650-6
487-16-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
304-267-7
94247-97-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-572-7
70331-94-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2