Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Příloha III – seznam

Příloha III – seznam

Agentura ECHA sestavila seznam látek, které pravděpodobně splňují kritéria přílohy III nařízení REACH. Cílem je pomoci žadatelům o registraci při stanovení, zda jsou pro jejich látky vyžadovány informace, na které se vztahují snížené minimální požadavky, nebo úplné informace podle přílohy VII.

Seznam byl vypracován za použití veřejně dostupných databází s experimentálními údaji a za použití výsledků modelu (Q)SAR. Údaje týkající se nebezpečných toxikologických nebo ekotoxikologických vlastností společně s informacemi o použití a dalšími důležitými dostupnými informacemi se musí porovnat s kritérii uvedenými v příloze III.

Skutečnost, že látka není uvedena na tomto seznamu nemusí znamenat, že kritéria přílohy III nejsou splněna. Stejně tak pokud je látka uvedena na tomto seznamu, žadatel o registraci může i nadále využít snížených požadavků na informace, je-li to odůvodněno.

Vezměte prosím na vědomí, že seznam neslouží jako nástroj pro klasifikaci, ale poukazuje pouze na látky, které by mohly vzbuzovat obavy. Například, pokud je látka označena jako „Suspected mutagen" (Potenciální mutagen), neznamená to, že ji agentura ECHA považuje za klasifikovaný mutagen. Je třeba zvážit veškeré důkazy, než se dospěje k závěru, že je nutné látku klasifikovat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 května 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
-
76714-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
7411-47-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2163-79-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
4482-55-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
6202-15-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
540-73-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
-
5836-73-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
7076-53-1
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
1563-67-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
130014-35-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
21436-97-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
-
26766-27-8
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
72319-19-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
136-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
4301-50-2
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
919-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
15271-41-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
2532-43-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
51-14-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
10027-06-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
132207-32-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
34492-97-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
51337-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
74195-78-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
108-34-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
8069-76-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
63919-26-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
19372-20-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
83-59-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
12035-71-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
5827-05-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
1314-04-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
12673-58-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
99688-47-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
29873-36-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2810-74-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
65229-23-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
16039-61-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
11132-10-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
299-45-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
572-48-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
5826-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
17169-61-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
59536-65-1
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
-
5787-96-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
953-17-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Details
-
36614-38-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
2703-37-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
2635-50-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2