Nalézt partnery pro projekty náhrady

Realizace projektu náhrady může být často náročná na zdroje. Nalezení vhodného partnera pro takový projekt tudíž může snížit finanční zátěž a pomoci zajistit účinnou a bezproblémovou realizaci. Může také přispět k snazší a rychlejší realizaci celého procesu díky shromažďování odborných poznatků a know-how a rozvoje spolupráce v oblasti sdílení poznatků a schopností mezi organizacemi.

Související platformy

Enterprise Europe Network
Síť Enterprise Europe Network je platforma pro hledání potenciálních obchodních partnerů. Lze ji využít i pro váš projekt náhrady. Vedle pomoci společnostem při vytváření mezinárodních partnerství poskytuje také poradenství týkající se mezinárodního růstu a podporuje podniky při přeměně jejich inovativních nápadů v komerčně úspěšné projekty.

Internetová adresa: https://een.ec.europa.eu/
Marketplace organizace ChemSec
Marketplace je bezplatná platforma na internetových stránkách švédské nevládní organizace ChemSec. Umožňuje komunikaci mezi kupujícími a prodávajícími alternativ nebezpečných chemických látek. Může sloužit také jako účinný nástroj pro navazování kontaktů mezi společnostmi a vytváření nových potenciálních partnerství.

Internetová adresa: https://marketplace.chemsec.org/

Categories Display