Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Údaje napomáhající zamezit nevhodnému nahrazování

Údaje shromážděné v rámci provádění nařízení REACH, CLP a BPR mohou být velmi užitečné při posuzování nebezpečnosti a rizik alternativních látek. 

Žadatelé o registraci jsou podle nařízení REACH povinni poskytnout informace o látkách vyráběných v EU nebo do EU dovážených. Agentura ECHA může navíc požadovat další informace za účelem vyjasnění obav o určité chemické látce.

Tyto údaje, které jsou k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA, mohou usnadnit bezpečné používání chemických látek a nahrazování nebezpečných látek.

Údaje napomáhající zamezit nevhodnému nahrazování

 

Image

Informace z registračních dokumentací a oznámení o klasifikaci a označení.

 

Image

Informace o použitích, expozici/emisích, rizicích a alternativách pro látky, které podléhají povolení nebo omezení podle nařízení REACH.

 

Image

Informace o biocidních látkách nebo přípravcích shromážděné podle nařízení o biocidních přípravcích.

Agentura ECHA společně s členskými státy věnuje stále více pozornosti otázce strukturální podobnosti látek. Začala také uplatňovat přístup sdružování látek do skupin, aby zamezila nevhodnému nahrazování. Agentura ECHA bude nadále zlepšovat způsob, jakým používá a šíří klíčové informace o registrovaných chemických látkách, zejména v souvislosti s nahrazováním chemických látek vzbuzujících obavy.

Chcete se zúčastnit workshopu o přístupu k údajům souvisejícím s nahrazováním nebezpečných chemických látek? --> Kontaktujte nás.

Categories Display


Route: .live1