Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

(zveřejněno v souladu s č. 59 odst. 10 nařízení REACH)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení

Poznámky:

  • Jediné platné znění: Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách je jediným platným zněním tohoto dokumentu. Ze zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na těchto internetových stránkách mohou pro společnosti bezprostředně vyplynout určité právní povinnosti, zejména s ohledem na články 7, 31 a 33 nařízení REACH.
  • Číselné identifikátory: Každý záznam v seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zahrnuje jak bezvodou, tak hydratovanou formu látky. Číslo CAS uváděné u záznamu se obvykle vztahuje k bezvodé formě látky. Daný záznam nicméně zahrnuje i hydratované formy uvedené látky s odlišnými čísly CAS.
  • Ostatní číselné identifikátory: U záznamů, u nichž je ve sloupcích pro číslo ES a číslo CAS pomlčka („-"), je v případech, kdy je to možné, uveden seznam čísel (nikoli vyčerpávající) z registrační databáze ES a/nebo CAS odkazující na látky nebo skupiny látek, u nichž se má za to, že k danému záznamu náleží. Tyto informace jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko „Details" (Podrobnosti) u zvoleného záznamu.

Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts

PFHxS Č. ES: - Č. CAS: -
Důvod zařazení
vPvB (Article 57e)
Datum zařazení
07/07/2017
Rozhodnutí
Soubor údajů v nástroji IUCLID
Podpůrný dokument
Odpověď na připomínky
Poznámky

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) 274-462-9 70225-16-0 Official source
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 269-511-6 68259-08-5 Official source
potassium perfluorohexane-1-sulphonate 223-393-2 3871-99-6 Official source
perfluorohexane-1-sulphonic acid 206-587-1 355-46-4 Official source
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-24-0 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-27-3 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-28-4 Expert judgement (ECHA)
Beta-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) - 1329995-45-0 Expert judgement (ECHA)
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) - 1329995-69-8 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:2) - 421555-73-9 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic - 421555-74-0 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 425670-70-8 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) - 55120-77-9 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt - 70136-72-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) - 72033-41-1 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) (9CI) - 866621-50-3 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 910606-39-2 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 911027-68-4 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1), polymer with 2-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate - 911027-69-5 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) - 92011-17-1 Expert judgement (ECHA)
Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 928049-42-7 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 144116-10-9 Expert judgement (ECHA)
Quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1462414-59-0 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 153443-35-7 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) - 189274-31-5 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd.with 2-methyl-2-propanamine (1:1) - 202189-84-2 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 213740-81-9 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) - 341035-71-0 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 341548-85-4 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) - 350836-93-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1) - 41184-65-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) - 41242-12-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. With pyrrolidine (1:1) - 1187817-57-7 Expert judgement (ECHA)
Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) - 108427-55-0 Expert judgement (ECHA)
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid - 108427-54-9 Expert judgement (ECHA)
Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1000597-52-3 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt - 82382-12-5 Expert judgement (ECHA)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.