Proč nahrazovat?

Existuje mnoho důvodů, proč společnosti provádějí tento krok. V rámci svého výzkumu, jehož účelem je zdokonalit technickou funkčnost jejich výrobku, mohou společnosti usilovat o snížení potenciálního rizika látky, kterou používají.  Mohou se rozhodnout přejít na méně nebezpečnou látku, alternativní technologii nebo odlišný design výrobku. V praxi často dochází ke kombinaci uvedených kroků. Takovéto kroky obvykle zlepšují účinnost, podněcují inovace, pomáhají získat konkurenční výhodu, posilují bezpečnost nebo šetří náklady.

Inovace a účinnost

Hledání bezpečnějších alternativ přiměje vaši společnost uvažovat systematičtěji nad tím, co a jakým způsobem děláte. Můžete dokonce zjistit, že funkce, kterou vámi používaná látka nebo směs zajišťuje, už nebude zapotřebí, změníte-li postup nebo design svého výrobku. To následně podpoří inovace. Zamyšlení nad používanými materiály a výrobními postupy může také vést k větší účinnosti, což zahrnuje i omezenější využívání zdrojů nebo produkování menšího množství odpadu během životního cyklu vašeho konečného výrobku.

Konkurenční výhoda

Nahrazení nebezpečných chemických látek vám může na trhu zajistit konkurenční zvýhodnění. Vaši zákazníci ocení účinné výrobky, které jsou zároveň bezpečnější pro pracovníky i spotřebitele a mají méně nepříznivých dopadů na životní prostředí. Nahrazení látek může vašim zákazníkům také umožnit získat výhodu na trhu a snížit náklady na zajištění souladu s právními předpisy týkajícími se chemické bezpečnosti. Budete-li svůj výrobek dobře propagovat, vyniknete nad konkurencí.

Úspory regulačních nákladů

Nebezpečné látky jsou regulovány přísněji, aby byli lidé i životní prostředí chráněni před jejich škodlivými účinky. To následně vyžaduje vyšší míru kontroly na pracovišti a v následném dodavatelském řetězci. Tím, že tyto chemické látky nahradíte bezpečnějšími alternativami či technologiemi, ušetříte čas i úsilí nutné k řízení rizik souvisejících s jejich používáním.

Uděláte správnou věc

Mnohé společnosti vnímají nahrazování látek tak, že zkrátka dělají správnou věc. Snížit potenciální riziko pro svoje zaměstnance, kteří s látkou pracují, i pro spotřebitele používající vaše výrobky a omezit dopad svých činností je správné. Podílíte se tak na tom, aby se Evropa stala zdravějším místem pro nás všechny i pro budoucí generace.

Potřebujete více času?

Hledání alternativ a jejich testování může zabrat hodně času. Pokud je vaše látka zařazena na seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH, nesmíte ji po datu vypršení platnosti povolení používat. Jestliže do té doby nenaleznete alternativu, musíte o povolení k používání svojí látky znovu požádat.

Další informace naleznete v části REACH – Povolování.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)