O nás

Společně s našimi partnery usilujeme o zajištění bezpečného používání chemických látek.

Jsme Evropská agentura pro chemické látky, agentura EU. Provádíme právní předpisy EU o chemických látkách s cílem chránit vaše zdraví a životní prostředí. Naše práce rovněž přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu a podporuje inovace a konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu.

Chemické látky umožňují vést moderní život – lze z nich vyrobit vše. Lepší znalost a regulace škodlivých chemických látek chrání pracovníky, spotřebitele a životní prostředí, usnadňuje recyklaci a podněcuje průmysl k vývoji bezpečnějších alternativ.