Následní uživatelé

Společnosti a jednotliví pracovníci, kteří používají chemické látky, se v nařízeních REACH a CLP označují jako následní uživatelé. To zahrnuje společnosti, které vyrábějí výrobky nebo nabízejí služby a chemické látky nejsou hlavní složkou jejich podnikání, například potravinářské, stavební nebo úklidové společnosti. K používaným chemickým látkám obvykle patří barvy, kovy, lepidla, rozpouštědla a čisticí prostředky.

Následní uživatelé hrají klíčovou úlohu při zajišťování bezpečného používání chemických látek, a to bezpečným používáním na vlastních pracovištích i předáváním relevantních informací svým dodavatelům a zákazníkům.

Tyto webové stránky popisují, jaký význam mají pro následné uživatele nařízení REACH a CLP. 

 

 

Následní uživatelé

Obrázek

Kdo je následný uživatel a jaké má povinnosti?

 
 

Další informace o povinnostech následného uživatele

Obrázek

Nařízení REACH vyžaduje, aby následní uživatelé podporovali bezpečné používání chemických látek. 

Další záležitosti týkající se následných uživatelů

Obrázek

Následných uživatelů se týká také registrace podle nařízení REACH, regulační kontrola chemických látek a další právní předpisy.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.